Nedir.Org*
Soru Sor
Sponsorlu Bağlantılar
ihsansss

Hikaye Ve Hikaye Çeşitleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

HİKAYE VE HİKAYE ÇEŞİTLERİ NEDİR

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olay veya durumların kişi, yer, zaman unsurlarına bağlı olarak akatarılan kısa edebi metinlere öykü ya da hikaye denir.

Hikaye'nin Unsurları

1. Olay: Üzerinde durulan olay veya durumdur.Buna olay örgüsü denir.

2. Kişiler (kahramanlar): İki çeşit  kahraman vardır. Bunlar tip ve karakterdir.

3. Yer ve Mekan: Olayın geçtiği yerdir.

4. Zaman: Olayın geçtiği zamandır.

Hikayede Anlatıcı Türleri

1. Kaharaman Anlatıcı

Birinci kişi ağzıyla anlatılır."O gün deniz kıyısında biraz yürüdüm. Seni düşündüm."

2. Gözlemci Anlatıcı

Üçüncü kişi ağzından anlatılır. Anlatıcı nesnel bir tavırla sadece gördüklerini anlatır. "Doktor geldi hasta adamı muayene etti hasta yakınına gülümsedi"

3. İlahi (Hâkim-Tanrısal) Anlatıcı

Üçüncü kişili anlatım vardır. Kişilerin iç dünyasını, olayların nasıl devam edeceğini anlatıcı bilir."Çamaşırını yıkar, ütüsünü yapar, yani pırıl pırıl bir adamdır. Televizyonu hiç sevmez. Kediyi kapının önünde kıvrılmış görünce içinde bir merhamet uyanır."

Hikayenin Yapısı


  1. Serim 
  2. Düğüm 
  3. Çözüm


1. Serim   
Karakterlerin, kurgunun, zaman ve mekanın tanıtılması; olayların tanıtılması

2. Düğüm
Burası bir hikayenin en uzun olan gelişme bölmüdür . Burada olay yaşanmıştır .

3. Çözüm
 Sonuç çıkarılmak için yazılan bölümdür . Burada genelde " Bundan dolayı , Sonucuyla " gibi kelimeler kullanılır.

Hikaye Türünün Ortaya Çıkışı Ve Gelişimi

Bugünkü anlamda hikaye türü 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk öykü Boccacio'nun yazdığı "Decameron" adlı eseridir. Hikaye tam anlamıyla 19. yüzyıldan sonra romantizm ve realizim akımlarının ortaya çıkmasıyla gelişmiştir. Fıransız yazarlar Alphonse 
Dancer Guy De Maupassant rus yazar Anton Çehov hikayesinin karakteristik bir yapıya bürünmesini sağlar.

Türk edebiyatında ise ilk hikaye örnekleri  Ahmet Mithat'ın Letaif-i Rivayet ve Emin Nihat'ın Müsameretname adlı eserleridir. Modern anlamda ilk hikaye kitabımız ise SamiPaşazade Sezai'nin yazdığı  "küçük şeyler" adlı eseridir.

HİKAYE ÇEŞİTLERİ

1. Olay Hikayesi (Klasik Hikaye/Maupassant Tarzı)
Bu tür hikayelerde merak unsuru ön plandadır. Serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunur. Olaylar kişi, zaman ve mekan unsurlarına bağlı olarak verilir. Dünya edebiyatındaki temsilcisi fransız yazar Guy de Maupassant, edebiyatımızda ise Ömer Seyfettin'dir. Ayrıca Hüseyin Rahmi, Yakup Kadri, Refik Halit Koray, Halide Edip Adivar, Reşat Nüri Güntekin bu tarz hikayelerin yazarlarındandır.

2. Durum (Kesit) Hikayesi
Bu tür hikayelerde anlatılanlar bir sonuca bağlanamayabilirler. Genellikle okuyucular üzerinde farklı  çağrışım ve izlenimler yaratır. Genellikle  kişiler yer zaman sezdirme yoluyla hissettirir. Dünya edebiyatındaki temsilcisi Anton Çehov'dur. Türk edebiyatında ise Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal , Vüs'at O. Bener, Oktay Akbal bu tarz hikayelerin başarılı temsilcileridir. Serim, düğüm, çözümlerine yer verilmez merak unsuru öne çıkarılmaz. Genellikle iç zenginlikler iç çatışmalr üzerinde durulur.


2020-03-25 15:04:22 Edebiyat

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?

Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim
Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim

Bağlantılı Yazılar
01 | Hikayenin Unsurları

OlayHikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.KişilerOlayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.YerOlayın yaşandığı çevre veya mekândır.ZamanOlayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da.. - Devamını Oku..

02 | Hikaye Çeşitleri

Hikâye, hayatın bütünü içinde fakat bir bölümü üzerine kurulmuş derinliği olan bir büyüteçtir. Bu büyüteç altında kimi zaman olay bir plan içinde , kişi, zaman, çevre bağlantısı içinde hikaye boyunca irdelenir. Kimi zaman.. - Devamını Oku..

03 | Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri

Dede Korkut Hikayelerinin Dil ve Anlatım Özellikleri
Dede Korkut hikayeleri 15. yy.da kaleme alınan ve Oğuzların yaşayışları hakkında bize ayrıntılı bilgiler sunan önemli bir kaynaktır. Pek çok bilim dalının yararlandığı.. - Devamını Oku..

04 | Hikayede isim tamlamalarının bulunmuş ve gösterilmiş hali

Hikayede geçen isim tamlamalarını bulmanın kolay yolu ipucu. Bir hikayede geçen isim tamlamalarını gösteriniz. - Soruya Git..

05 | Refik halit karay memleket hikayeleri 15 soru lütfen

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

06 | Hikaye türünün özellikleri

Hikaye türünün özellikleri nelerdir? - Soruya Git..

Hikaye Ve Hikaye Çeşitleri Soru & Cevap

Hikaye Ve Hikaye Çeşitleri Ek Bilgileri

Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız
Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız